Over mij

 

Mijn naam is Marion Raspe. Ik begeleid mensen die worstelen met terugkerende klachten.

Mijn basis voor het werken met lichaam, ziel en geest is gelegd tijdens een vierjarige HBO-opleiding tot holistisch coach/therapeut. Hiervoor ben ik cum laude geslaagd in juli 2013.

In januari 2014 ben ik gestart met mijn eigen praktijk Connect and Grow. 

Halverwege 2014 maakte ik kennis met Spagyriek via mijn jongste kind. Ze had last van een terugkerend kwaaltje waar ze overheen zou moeten groeien maar wat niet gebeurde. 

Na jaren van zoeken, onderzoeken en proberen op regulier- en alternatief gebied bleek een spagyrisch complex haar sleutel naar de oplossing. Het kwaaltje verdween en is tot op heden niet teruggekomen.

Mijn enthousiasme voor Spagyriek was een feit en een cursus om de methode eigen te maken volgde. 

Sinds ik de behandelmethode combineer met de manier waarop ik begeleiding aanbied, zie ik dat in relatief korte tijd positieve en blijvende resultaten behaald worden.

Mijn wens is dat Spagyriek onder de aandacht komt bij een breder publiek. Daar werk ik met hart en ziel aan. Connect and Grow heet daarom inmiddels De SpagyriekCoach. 

 

— Ω —

 

Sinds juli 2016 ben ik groepscoach op vrijwillige basis bij Humanitas, afdeling Gezin & Verlies.

Hier begeleid ik samen met een collega-coach groepen kinderen en jongeren bij het omgaan met verlies. Een verlies ontstaan door scheiding van (stief)ouders/verzorgers of een sterfgeval van een belangrijk persoon in het leven van het kind en de jongere.